Контакти

тел. +359 2 999 50 09

тел. +359 2 999 95 00

тел. +359 2 999 96 00

факс: +359 2 999 97 00


E-mail: info@rintrans.com

Адрес за кореспонденция:

България

1532 гр. София

Казичене

бул. Цар Борис III 69А


captcha